Program regat

Eljacht Cup 2017 przed startem...

PROGRAM REGAT

Rejestracja jachtów:
16 czerwca 2017 godz. od 14.00 do 20.00 w siedzibie Organizatora. W dniu rejestracji należy przedłożyć polisę ubezpieczenia OC i uzupełnić zgłoszenie do regat.

Odprawa sterników 16 czerwca 2017 godz. 20.30

Terminy wyścigów

Odrębny start poszczególnych grup jest dopuszczalny.

 
Data wyścig I wyścig II
17 czerwca 2017 10.00 15’ po zamknięciu linii mety wyścigu I
18 czerwca 2017 wyścig III  
  10.00 15’ po zamknięciu linii mety wyścigu III
  ceremonia zakończenia regat
do 3 godz. po zamknięciu linii mety wyścigu w dniu 18.06.2017

------ [Poniżej przedstawiono informacje archiwalne] -----

Eljacht Cup 2016 przed startem...

W Jachtklubie Stoczni Gdańskiej trwają ostatnie przygotowania do startu w regatach ELJACHT Cup. To po Żeglarskim Pucharze Trójmiasta i Pucharze Mariny Gdańsk trzecie z kolei regaty kalendarza Pucharu Bałtyku Południowego w regionie pomorskim. Odmiennie do poprzedników, tym razem organizatorem jest klub żeglarski, wspierany przez znaną wśród armatorów firmę ELJACHT z Gdańska. Powinno to sprzyjać prawdziwie żeglarskiej atmosferze i skutkować wieloma miłymi zdarzeniami. Jednym z nich będzie zapewne losowanie podczas zakończenia regat nagród rzeczowych przydatnych na jachcie, ale również o innym charakterze, choć nie mniej przydatnych (pełną listę załączamy).

Informując o regatach ELJACHT Cup należy pamiętać, że Jachtklub Stoczni Gdańskiej współpracując od lat z Jachtklubem Kaliningradzkim współorganizuje regaty, których uczestnikami są żeglarze rosyjscy. Wystartują oni z Bałtijska do Górek Zachodnich w regatach o Puchar Komandora Jachtklubu Kaliningradzkiego. Należy mieć nadzieję, że wszystkie przybywające z Bałtijska jachty zdążą przed prognozowanym sztormem o max.prędkości wiatru ponad 50 węzłów z kierunku SW. Jachty powinny zdążyć, ale uczestnicy regat odbywający czynności rejestracji i biorący udział w odprawie przedstartowe, muszą nastawić się niezbyt miłą pogodę. Prognoza przewiduje, że w terminie startu do I wyścigu wiatr osłabnie do 20/24 węzłów i będzie słabł do wieczora.

Wszyscy uczestnicy ELJACHT Cup powinni też pamiętać, że stają się jednocześnie uczestnikami regat o Puchar Dwóch Komandorów rozgrywanych w ramach drugiego wyścigu. W sobotę wieczorem po wyścigach zaplanowane jest spotkanie uczestników i m.in. ogłoszenie wyników regat o Puchar Komandora Jachtklubu Kaliningradzkiego i Puchar Dwóch. Zakończenie regat ELJACHT Cup w niedzielę po rozegraniu zaplanowanych wyścigów, podczas którego odbędzie się anonsowane losowanie nagród. Szczegółowy plan programu regat poniżej.

Uczestnikom regat przypominamy, o pobraniu urządzeń do trackingu oraz zamieszczeniu na jachcie otrzymanych przedmiotów promocyjnych, a także postarajmy się w miarę obiektywnie ocenić postęp organizacyjny spowodowany staraniami oraz zaangażowaniem Pomorskiego Związku Żeglarskiego i organizatorów Pucharu Bałtyku Południowego.

Eljacht Cup 2016 - program szczegółowy

Piątek, 17 czerwca 2016 r. Program Realizacja
09.00 15.00 serwis i kalibracja urządzeń elektronicznych Eljacht
14.00 20.00 biuro regat, rejestracja uczestników Jachtklub Stoczni Gdańskiej
20.00 20.30 relacja z rejsu Szymona Kuczyńskiego kapitan
20.30 21.00 odprawa, info Organizatora i Sędziego Gł. Jachtklub Stoczni Gdańskiej
21.00
(piątek)
~~ relacja z rejsu Szymona Kuczyńskiego c.d. kapitan
 
Sobota, 18 czerwca 2016 r. Program Realizacja
08.00 08.15 odprawa sterników SG
~~ 08.30 aktualne komunikaty SG, Jachtklub Stoczni Gdańskiej
10.00 17.00 wyścigi regat wg planu SG, Jachtklub Stoczni Gdańskiej
19.00 ~~ informacja o ME ORC 2017 M. Korneszczuk
ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w regatach Puch.Kom.JK Kaliningradzkiego i Puchar Dwóch Komandorów JK Kaliningrad, JK St.Gd
omówienie wyścigów M. Korneszczuk
filmowa relacja dnia Jachtklub Stoczni Gdańskiej
 
Niedziela, 19 czerwca 2016 r. Program Realizacja
08.00 08.15 odprawa sterników SG
~~ 08.30 aktualne komunikaty SG, Jachtklub Stoczni Gdańskiej
10.00 14.00 wyścigi regat wg planu SG, Jachtklub Stoczni Gdańskiej
16.00 ~~ ceremonia zakończenia, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród SG, Jachtklub Stoczni Gdańskiej

Regaty Eljacht Cup 2016 - regatowy weekend w Jachtklubie Stoczni Gdańskiej

Aby wziąć udział w tegorocznych regatach Eljacht Cup należy dokonać zgłoszenia do regat nie później niż w poniedziałek 06 czerwca. To, prawie dwutygodniowe wyprzedzenie w ustaleniu liczby uczestników ma dać Organizatorowi czas na właściwe przygotowanie do przeprowadzenia regat, które w znacznym stopniu zależy od ilości zainteresowanych startem jachtów.

Podobnie do ubiegłorocznego sezonu regaty Eljacht Cup poprzedzi start jachtów do regat o Puchar Komandora Kaliningradzkiego Jachtklubu. Startujące z Bałtijska w czwartek, 16 czerwca o godz. 21.00 plany, co w tradycji tych regat bywało, zweryfikować może pogoda. Jednak dzięki odpowiedniej rezerwie czasu udział tych jachtów w I wyścigu w sobotę 18 czerwca nie powinien być zagrożony.

Cały piątek 17 czerwca przeznaczony jest czynności służące ostatecznej rejestracji zgłoszonych wcześniej jachtów, a zakończony zostanie odprawą załóg mającą służyć głównie uściśleniu wiedzy zawartej w Zawiadomieniu o Regatach, Instrukcji Żeglugi oraz dywagacjami na temat przewidywanych w pierwszym dniu startowym, warunków pogodowych. Trafne prognozowanie pogody może okazać się bardzo istotne dla rezultatów drugiego sobotniego wyścigu o planowanej długości trasy na odcinku przynajmniej kilkunastu Mm, tym bardziej, że ten wyścig poza klasyfikacją Eljacht Cup, będzie klasyfikowany odrębnie, jako Puchar Dwóch Komandorów. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w regatach Puchar Komandora Kaliningradzkiego Jachtklubu i Puchar Dwóch Komandorów odbędzie się w sobotę o g.2000.

W niedzielę 19 czerwca rozegrany zostanie trzeci wyścig Eljacht Cup, po zakończeniu którego, ok. g.1600 odbędzie się ceremonia ogłoszenia wyników regat Eljacht Cup oraz wręczenie nagród zwycięzcom.

Harmonogram bloku regatowego w terminie 18-19 czerwca 2016 r.

Data Miejsce Godzina/Zdarzenie
6 czerwca
(poniedziałek)
Gdańsk 24:00
- zakończenie przyjmowania zgłoszeń do regat Eljacht Cup 2016
16 czerwca
(czwartek, czas lokalny)
Bałtijsk 21:00
- start regat o Puchar Komandora Kaliningradzkiego Jachtklubu
17 czerwca
(piątek)
Górki Zachodnie 03:00
- otwarcie linii mety regat o Puchar Komandora Kaliningradzkiego Jachtklubu
14:00
- rejestracja uczestników wyścigu o Puchar Dwóch Komandorów
- rejestracja uczestników regat Eljacht Cup 2016
20:00
- zakończenie rejestracji uczestników
20:30
- odprawa załóg, spotkanie żeglarskie
22:00
- ogłoszenie list startowych
18 czerwca
(sobota)
Górki Zachodnie 09:55
- sygnał ostrzeżenia do startu I wyścigu regat Eljacht Cup 2016
15' po zamknięciu linii mety I wyścigu Eljacht Cup - start do II wyścigu regat Eljacht Cup i wyścigu o Puchar Dwóch Komandorów.
< 18:00- zamknięcie linii mety regat Eljacht Cup i Puchar Dwóch Komandorów
19:00 - spotkanie żeglarskie, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w regatach:
- Puchar Komandora Kaliningradzkiego Jachtklubu
- Puchar Dwóch Komandorów
19 czerwca
(niedziela)
Górki Zachodnie 09:55
- sygnał ostrzeżenia do startu III wyścigu regat Eljacht Cup 2016
≈ 16:00
- ogłoszenie wyników, wręczenie nagród w regatach Eljacht Cup 2016

UWAGA ! daty i godziny określone wg czasu lokalnego

PDFAlternatywne trasy wyścigu II w dniu 18 czerwca 2016

Ważne informacje organizacyjne

1. Zgłoszenia do regat Eljacht Cup 2016 będą przyjmowane wyłącznie do godz. 24.00 w dniu 06 czerwca 2016. Po w/w terminie zgłoszenia będą przyjmowane z zastosowaniem ograniczeń organizacyjnych opisanych w Zawiadomieniu o Regatach (pkt.3.4).

2. Opłata wpisowa do regat Eljacht Cup 2016 powinna zostać uiszczona w terminie złożenia zgłoszenia do regat (ZoR pkt.5.2).

3. Inne ważne przepisy Zawiadomienia o Regatach:
a. uczestnicy posiadający świadectwo pomiarowe zarówno ORC, jak też KWR, w regatach Eljacht Cup 2016 sklasyfikowani będą wyłącznie w jednej grupie (ZoR pkt.4.3);
b. nie przewiduje się komunikowania za pośrednictwem łączności radiowej przebiegu procedury startowej (ZoR pkt.15.b).

4. Linia startu i mety wszystkich wyścigów regat Eljacht Cup 2016 ustawiana będzie w polu o r=1 Mm, którego środek stanowić będzie pława GW.

5. Wyścig I i III regat Eljacht Cup 2016 przeprowadzone będą na trasie up&down lub trójkąta o kierunku lewoskrętnym; długość boku na wiatr >1,5 Mm.

6. Wyścig II regat Eljacht Cup 2016 przeprowadzony będzie na trasie rozpoczynającej się bokiem na wiatr o długości >1 Mm, a następnie wyznaczonej stałymi znakami nawigacyjnymi, których kolejność i kierunek omijania zostanie ustalony w zależności od aktualnego kierunku wiatru. Wyścig ten jest jednocześnie wyścigiem o Puchar Dwóch Komandorów i będzie w tym celu klasyfikowany odrębnie.

7. Organizator regat Eljacht Cup 2016 jest koordynatorem programu bloku regatowego i za jego pośrednictwem można uzyskać wszelkie niezbędne informacje w sprawie udziału w regatach organizowanych przez Jachtklub Kaliningradzki:
- Puchar Komandora Kaliningradzkiego Jachtklubu,
- Puchar Dwóch Komandorów,
w tym również pozyskanie zaproszenia niezbędnego do uzyskania wizy wjazdowej na terytorium Federacji Rosyjskiej.

8. Dokumenty regat i informacje zamieszczane są na stronach:
www.jachtklub.nsm.pl
www.zeglarski.info/kategorie/puchar-baltyku-poludniowego

Gdańsk, 02 czerwca 2015
ORGANIZATOR

STRONA GŁÓWNA  |  SPONSORZY I PARTNERZY  |  REGATY - INFORMACJE  |  GALERIA  |  ARCHIWUM  |  NEWSLETTER | KONTAKT  |  FACEBOOK