Program regat

Eljacht Cup 2018 przed startem...

PROGRAM REGAT

Rejestracja, inspekcje pomiarowa i techniczna
piątek - 17 sierpnia 2018 godz. od g.10.00 do g.18.00 w porcie regat

Odprawa sterników piątek - 17 sierpnia 2018 g.19.00 w porcie regat

Daty wyścigów

Jachty wszystkich klas startują jednocześnie (przepis może zostać zmieniony Instrukcją Żeglugi)

Data wyścig I wyścig II
sobota - 18 sierpnia 2018 start godz.11.00 start godz. 15’ po zamknięciu linii mety wyścigu I
niedziela - 19 sierpnia 2018 wyścig III  
  start godz. 11.00 15’ po zamknięciu linii mety wyścigu III
  ceremonia zakończenia regat
do 3 godz. po zamknięciu linii mety wyścigu III

Planowany czas sygnału ostrzeżenia dla pierwszego wyścigu każdego dnia o g. 10.55

W niedzielę 19 sierpnia 2018 żaden sygnał ostrzeżenia nie zostanie podany po g.12.55.

STRONA GŁÓWNA  |  SPONSORZY I PARTNERZY  |  REGATY - INFORMACJE  |  GALERIA  |  ARCHIWUM  |  NEWSLETTER | KONTAKT  |  FACEBOOK