O regatach Eljacht Cup

Eljacht Cup to cykliczne regaty żeglarskie, które odbywają się nieprzerwanie od 2010 roku. Organizatorem regat jest Jachtklub Stoczni Gdańskiej przy wsparciu sponsora tytularnego, firmy Eljacht z Gdańska – oficjalnego dystrybutora urządzeń Raymarine na terenie Polski.

Ideą regat jest stworzenie możliwości rywalizacji dla załóg na międzynarodowym polu, a także integracja międzynarodowych środowisk żeglarskich. Dzięki współpracy z Jachtklubem Kaliningradzkim uczestnicy regat Eljacht Cup będą mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności żeglarskich na wodach międzynarodowych.
W regatach Eljacht Cup startować mogą załogi z całej Europy.

IX Międzynarodowe Regaty Eljacht Cup 2018 - informacje bieżące

IX edycja Międzynarodowych regat Eljacht Cup 2018 odbędzie się się na wodach Zatoki Gdańskiej w terminie 17-19 sierpnia 2018 r. Portem regat jest przystań w Górkach Zachodnich. W regatach obowiązywać będą przepisy:
- PRŻ WS 2017-2020
- Zasady organizacji regat żeglarskich PZŻ
- Systemu Wyrównawczego ORC
- Formuły KWR
- WS OSR 2018 App.B.
Regaty są otwarte dla wszystkich jachtów jednokadłubowych zdolnych do uprawiania żeglugi na akwenie rozgrywania regat i zostaną rozegrane w grupach: ORC, KWR, OPEN. Wyścigi będą klasyfikowane cyklu regat Pucharu Bałtyku Południowego 2018 i Pucharu Zatoki Gdańskiej 2018. Zachęcamy wszystkich pasjonatów żeglarstwa i sportów wodnych do rezerwacji czasu i dobrego humoru w związku z tym wydarzeniem. Celem regat jest integracja środowisk żeglarskich oraz potwierdzenie umiejętności żeglarskich w międzynarodowej stawce, gdyż w zawodach biorą udział nie tylko załogi polskie, ale również zagraniczne.

Eljacht Cup to jedna z najważniejszych imprez Pucharu Bałtyku Południowego. Zapraszamy wszystkich chętnych żeglarzy do wzięcia udziału w IX Regatach Eljacht Cup. Życzymy dobrej pogody, sprzyjających wiatrów, szczęścia, dużo sportowych wrażeń oraz wspaniałej zabawy!

Od Organizatora

Zarząd Jachtklubu Stoczni Gdańskiej, będąc Organizatorem regat Eljacht Cup pragnie zapewnić, że prowadząc działalność żeglarską, ze szczególnym zaangażowaniem przystępuje corocznie do przeprowadzenia regat wchodzących w skład kalendarza Pomorskiego Związku Żeglarskiego. Owo zaangażowanie powoduje konieczność zwracanie bacznej uwagi na okoliczności mające wpływ na poziom regat rozgrywanych na Zatoce Gdańskiej.

Podjęte w ostatnich latach przez PoZŻ starania o wdrożenie standardów zbliżających nasze żeglarstwo do przyzwoitego poziomu europejskiego, odbierane są przez uczestników regat w sposób niejednoznacznie wskazujący na zrozumienie przyczyn dla których podejmowane są te próby. Będąc zdecydowanymi zwolennikami wprowadzanych zmian, zawarliśmy w Zawiadomieniu o Regatach Eljacht Cup 2018 przepisy dotyczące obowiązku wcześniejszego deklarowania chęci udziału w regatach oraz zapowiedź zamiaru przeprowadzenia przedstartowych inspekcji pomiarowych jachtów w zakresie zgodności trymu regatowego jachtów z danymi certyfikatów pomiarowych. Nowością są też inspekcje techniczne mające na celu zobowiązanie armatorów do wyposażenia jachtów w środki warunkujące bezpieczeństwo żeglugi.

Wprowadzone wymaganie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) jachtu do kwoty 1,5 mln € wydaje się być nadmierne w odniesieniu do dotychczas obowiązującego. Jednak z uwagi na dostępną ofertę uzyskania takowego ubezpieczenia w cenie porównywalnej do dotychczas gwarantujących asekurację na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych, kwota 1,5 mln € nie jest z całą pewnością przesadzona przy możliwej przecież konieczności ponoszenia odpowiedzialności za straty np. z zakresu trwałej utraty zdrowia.

Wszystkie powyżej omówione wymagania mają głównie na względzie zapewnienie uczestnikom regat maksymalnej satysfakcji z regatowej rywalizacji, a Organizatorowi zadowolenia ze spełnienia oczekiwań uczestników regat.

Życząc zadowolenia z osiągniętego wyniku, a także dobrej zabawy, zapraszamy do udziału w Eljacht Cup 2018, zwracając uwagę na konieczność wysłania zgłoszenia do regat przed 11 sierpnia 2018. Polecamy w tym celu stronę Jachtklubu - www.jsg.com.pl

Górki Zachodnie, 07.07.2018
Jachtklub Stoczni Gdańskiej

STRONA GŁÓWNA  |  SPONSORZY I PARTNERZY  |  REGATY - INFORMACJE  |  GALERIA  |  ARCHIWUM  |  NEWSLETTER | KONTAKT  |  FACEBOOK