Jeśli masz pytania napisz do nas

info@eljachtcup.pl

Organizator:

Jachtklub Stoczni Gdańskiej
ul. Przełom 9, 80-643 Gdańsk - Górki Zachodnie

Sekretariat JSG: +48 501 186639
tel. +48 58 3073115, +48 58 3050123
fax +48 58 3050658
biuro@jsg.com.pl

Andrzej Szrubkowski: +48 501 373733
tel. +48 58 3073115, +48 58 3050123
fax +48 58 3050658
aszrubkowski@gmail.com

Numer konta do dokonania opłaty wpisowej: 58 1160 2202 0000 0000 6600 8939
Opłatę wpisową można także uiścić w kasie Jacht Klubu Stoczni Gdańskiej