Dla zawodników

Regaty Eljacht Cup 2021 odwołane

Z uwagi na przewidywane rozpoczęcie modernizacji przystani w Górkach Zachodnich w tradycyjnym terminie rozgrywania tegorocznych regat ELJACHT Cup, Jachtklub Stoczni Gdańskiej zmuszony został do rezygnacji z przeprowadzenia regat. Tę niepopularną decyzję władze Jachtklubu podjęły w porozumieniu ze sponsorem regat Firmą ELJACHT przymuszone brakiem wpływu na terminy wyznaczane przez administratora przystani, a wynikające z procedur przetargowych.

Z wielkim żalem informujemy tradycyjnych uczestników ELJACHT Cup o podjętej decyzji. Firma ELJACHT, Jachtklub Stoczni Gdańskiej oraz liczne grono uczestników tych regat stanowiących ważny element wieloletniej gdańskiej tradycji regatowej, a także stałą pozycję Kalendarza Pucharu Bałtyku Południowego, z wielką uwagą śledzić będą przebieg prac remontowych prowadzonych na przystani żeglarskiej Gdańskiego Ośrodka Sportu w Górkach Zachodnich, kierując się nadzieją możliwości przywrócenia rywalizacji w ELJACHT Cup’ie najpóźniej od sezonu 2023 roku.

Do zobaczenia na starcie...

Andrzej Szrubkowski
24 lipca 2021 r.

BIEŻĄCE INFORMACJE DLA ZAWODNIKÓW


KOMUNIKAT ORGANIZATORA

Organizator wypełniając postanowienia pkt.15 Zawiadomienia o regatach informuje:

- odstąpiono od tradycyjnej formy nagród głównych na rzecz trofeów szklanych, które zostaną wręczone zdobywcom trzech pierwszych miejsc w klasach objętych klasyfikacją końcową regat;

- Firma ELJACHT, sponsor tytularny regat ufundowała niżej wymienione nagrody rzeczowe:

 1. Ledowa Flara Ratunkowa – Ocean Signal
 2. Gniazdo zasilania z lądu + kabel oraz torba – Ratio Electric
 3. Ładowarka indukcyjna do ładowania telefonu - Scanstrut
 4. Radiotelefon przenośny firmy – Entel
 5. Transponder AIS MOB1 – firmy Ocean Signal
 6. Lampa ośw. Stołu nawigacyjnego – Hella Marine
 7. Wskaźnik kierunku wiatru Windex – szt.2
 8. Monitor Baterii – Battman Lite – firmy Mastervolt
 9. Monitor Baterii – Battman Pro – firmy Mastervolt
 10. Torba – Mastervolt – szt.2
 11. Antena awaryjna VHF RA114 – firmy Glomex
 12. Podwójne gniazdo ładowania USB firmy Marinco
 13. Nagrody niespodzianki

Nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane wśród reprezentantów uczestniczących w regatach załóg, obecnych podczas ceremonii ogłoszenia wyników regat w niedzielę 16.08.2020 roku.

Gdańsk, 13 sierpnia 2020

Eljacht Cup puchary


Pliki do pobrania - regaty Eljacht Cup 2020:


ELJACHT CUP 2020

Regaty Żeglarskie
cyklu
Puchar Bałtyku Południowego 2020
Puchar Zatoki Gdańskiej 2020

MIEJSCE I TERMIN REGAT
Regaty zostaną rozegrane na wodach Zatoki Gdańskiej w terminie 14 - 16 sierpnia 2020 roku.
Portem regat jest przystań GOS w Górkach Zachodnich.

ORGANIZATOR
Jachtklub Stoczni Gdańskiej
ul.Przełom 9 80-643 Gdańsk
tel. +58 3073115 fax. +58 3050658
e-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
https://www.jsg.com.pl

SPONSOR TYTULARNY
ELJACHT

SPONSORZY
Mastervolt, Raymarine, SEA Light, Browar Amber

PARTNERZY
PoZŻ, Gdański Ośrodek Sportu


ZAWIADOMIENIE O REGATACH

1 PRZEPISY

1.1 W regatach obowiązywać będą przepisy:
- PRŻ WS 2017-2020
- Zasady organizacji regat żeglarskich PZŻ
- System Wyrównawczy ORC
- Formuła KWR
- OSR WS 2020-2021 App.B

2 REKLAMOWANIE

2.1 Obowiązuje Kodeks Reklamowania World Sailing. Zawodnicy i jachty mogą stosować reklamę bez ograniczeń.

2.2 Jachty mogą zostać zobowiązane do noszenia nośników reklamowych dostarczonych przez Organizatora.

3 WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA

3.1 W regatach może wziąć udział każdy jacht jednokadłubowy spełniający wymagania określone przepisami wymienionymi w pkt.1.1, zdolny do uprawiania żeglugi na akwenie niniejszych regat.

3.2 Regaty zostaną rozegrane w klasach: ORC, KWR i grupie OPEN.

3.3 Jacht zostaje zgłoszony do regat na podstawie wypełnionego formularza zgłoszenia, po dokonaniu zapłaty opłaty wpisowej na dobro Organizatora regat.
a. Skuteczne doręczenie on-line www.jsg.com.pl/regaty zgłoszenia do regat oraz dokonanie zapłaty opłaty wpisowej musi nastąpić w terminie do g.20.00 w poniedziałek 03 sierpnia 2020.
b. Opłatę wpisową należy wpłacić w sposób wymieniony w pkt.5.2.
Wykonanie ww. czynności osobiście w biurze Organizatora nie będzie możliwe.

3.4 Organizator wyklucza możliwość przyjęcia zgłoszenia po terminie wymienionym w pkt.3.3.a powyżej.

3.5 Składający zgłoszenie musi je potwierdzić poprzez złożenie w biurze Organizatora wypełnionej i podpisanej Karty przyjęcia do regat.

3.6 Lista zgłoszonych jachtów zostanie ogłoszona w terminie do g.20.00 w środę 05.08.2020.

3.7 Ostatecznym potwierdzeniem dopuszczenia jachtu do regat jest umieszczenie jego nazwy na liście startowej. Lista startowa zostanie opublikowana do g.22.00 w piątek 14 sierpnia 2020.

3.8 Regaty zostaną przeprowadzone wyłącznie w przypadku, gdy warunki wymienione w pkt.3.3 zostaną spełnione przez przynajmniej 10 jachtów łącznie we wszystkich klasach.

3.9 W przypadku, gdy liczba zgłoszonych jachtów będzie mniejsza niż 10, regaty zostaną odwołane, a wpłacone opłaty wpisowe będą zwrócone w pełnej wysokości.

4 KLASYFIKACJA

4.1 Jacht może zostać sklasyfikowany wyłącznie w jednej z wymienionych klas.

4.2 Wyniki regat będą ujęte w klasyfikacjach cykli regat:
a. Pucharu Bałtyku Południowego 2020 - klasy ORC, KWR
b. Pucharu Zatoki Gdańskiej 2020 - klasy ORC, KWR

4.3 W przypadku, gdy liczba zgłoszonych jachtów w klasie przekroczy 20, Organizator może ogłosić dla tej klasy dodatkowy podział klasyfikacyjny, dzielący klasę w zależności od wartości:
- współczynnika CDL w klasie ORC;
- współczynnika KWR w klasie KWR;
- długości całkowitej [Loa] w grupie OPEN.

5 OPŁATA WPISOWA

5.1 Opłata wpisowa do regat wynosi 200,00 zł.

5.2 Opłatę wpisową do regat należy uiścić najpóźniej w terminie wymienionym w pkt.3.3.a, przelewem na rachunek bankowy Organizatora numer: 58 1160 2202 0000 0000 6600 8939

5.3 Opłata wpisowa może podlegać zwrotowi w przypadku określonym w pkt.3.9.

6 PROGRAM REGAT

6.1 Rejestracja, inspekcje pomiarowa i OSR
piątek - 14 sierpnia 2020 godz. od g.10.00 do g.18.00 w porcie regat

6.2 Odprawa sterników 1
piątek - 14 sierpnia 2020 g.19.00 w porcie regat

6.3 Daty wyścigów
Jachty wszystkich klas startują jednocześnie (przepis może zostać zmieniony Instrukcją Żeglugi)
sobota - 15 sierpnia 2020 - wyścig I start g.10.00
- planowane jest przeprowadzenie 3 wyścigów
niedziela - 16 sierpnia 2020 - start do wyścigu g. 10.00
- planowane jest przeprowadzenie 2 wyścigów
- ceremonia zakończenia regat 2 - do 3 h po zamknięciu linii mety ostatniego wyścigu

6.4 Planowany czas sygnału ostrzeżenia dla pierwszego wyścigu każdego dnia o g. 09.55.

6.5 W niedzielę 16 sierpnia 2020 żaden sygnał ostrzeżenia nie zostanie podany po g.12.55.

7 POMIARY

7.1 Obowiązywać będą wyłącznie certyfikaty pomiarowe wydane przed 10 sierpnia 2020 roku.

7.2 Każdy jacht musi spełniać wymogi przepisu 78.1 PRŻ

7.3 Każdy jacht w terminie od ogłoszenia listy startowej, do zakończenia regat:
a. może zostać wezwany do poddania się przedstartowej inspekcji pomiarowej w zakresie weryfikacji zgodności aktualnego trymu pomiarowego z danymi wymienionymi w certyfikacie pomiarowym;
b. może zostać wezwany do poddania się inspekcji OSR;

7.4 Każdy jacht może zostać poinformowany do środy 12 sierpnia 2020 włącznie o dokładnym terminie przeprowadzenia przedstartowych inspekcji pomiarowych i OSR.

7.5 Rejestracja jachtu nie nastąpi i nie będzie on wpisany na listę startową, jeżeli w wyniku przeprowadzonej przedstartowej inspekcji pomiarowej lub OSR, nie uzyska on potwierdzenia spełniania obowiązujących wymogów 3.

8 INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Instrukcja Żeglugi zostanie opublikowana na stronie www.jsg.com.pl/regaty do godz.10.00 dnia 14 sierpnia 2020.

9 MIEJSCOWOŚĆ

Portem regat jest przystań GOS w Gdańsku, Górkach Zachodnich ul. Przełom 9.

10 TRASY

10.1 Wyścigi będą rozegrane na trasach na wiatr/z wiatrem (up&down) lub o kształcie wieloboku.

10.2 Rodzaj tras poszczególnych wyścigów określi Instrukcja Żeglugi.

10.3 Znakami trasy będą boje pneumatyczne lub stałe znaki nawigacyjne.

10.4 Załącznik nr 1 prezentuje usytuowanie stałych znaków nawigacyjnych na akwenie regat.

11 SYSTEM KAR

11.1 Jacht, który złamał przepis cz.II PRŻ, może przyjąć karę jednego obrotu (jeden zwrot przez sztag i jeden zwrot przez rufę). Ten przepis zmienia przepis 44.1 PRŻ.

11.2 Nie będzie stosowana kara punktowa. Ten przepis zmienia przepis 44.3 PRŻ.

12 PUNKTACJA

12.1 Obowiązujący system punktacji - Low Point Scoring.

12.2.a. Jeden wyścig musi zostać rozegrany, aby regaty zostały uznane za przeprowadzone.
b. Wynikiem jachtu będzie suma jego punktów za wszystkie wyścigi.
c. Rezultat najgorszego wyścigu będzie odrzucony w przypadku, gdy rozegrane zostaną przynajmniej 4 wyścigi.

13 OGRANICZENIA

13.1 Jachty nie mogą być wyciągane z wody podczas regat bez uprzedniej, pisemnej zgody komisji regatowej i na warunkach tam określonych.

13.2 W pobliżu jachtów od g.06.00 w sobotę 15 sierpnia 2020 do końca regat nie wolno używać sprzętu do oddychania pod wodą i plastikowych basenów lub im podobnych.

14 KOMUNIKACJA RADIOWA

a. Z wyjątkiem, gdy jest w niebezpieczeństwie jachtowi nie wolno nadawać przez radio lub otrzymywać komunikatów radiowych oraz przesyłać danych niedostępnych dla wszystkich jachtów. Ograniczenie to obejmuje również telefony komórkowe.
b. Komisja Sędziowska nie będzie zobowiązana przekazywać komunikaty radiowe dotyczące procedury startowej.
c. Właściwy dla łączności podczas regat kanał VHF podany zostanie w Instrukcji Żeglugi.

15 NAGRODY

Zostaną przyznane następujące nagrody:
- Puchar Eljacht dla zwycięskiego jachtu w każdej z klasyfikowanych grup;
- pozostała pula nagród zostanie podana do wiadomości odrębnym komunikatem.

16 ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Patrz przepis 4 PRŻ Decyzja o uczestnictwie w wyścigu. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub utratę zdrowia lub śmierć osób, wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.

17 PRAWO DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat, członkowie załogi zgłaszanego jachtu wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie swoich wizerunków przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

18 UBEZPIECZENIE

Każdy jacht uczestniczący musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej do minimalnej sumy 1,5 mln € na okres regat lub im równoważny.

19 DODATKOWE INFORMACJE

a. Z uwagi na zagrożenia związane ze stanem epidemii Organizator zastrzega sobie prawo do egzekwowania obowiązujących w terminie regat przepisów dotyczących ograniczeń gromadzenia się i zachowania zalecanego dystansu oraz używania zalecanych środków ochrony osobistej. Nieprzestrzeganie poleceń Organizatora we ww. zakresie może skutkować wykluczeniem całości załogi jachtu lub pojedynczych jej członków
b. Postój jachtów w porcie regat jest darmowy od g.18.00 w czwartek 15 sierpnia 2019 do g.10.00 w poniedziałek 19 sierpnia 2019.
c. Komandor regat - Andrzej Szrubkowski e-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. mob. 501373733
d. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Biurem Organizatora:
Jarosław Bukowski e-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. mob. 501186639
Aktualne informacje i komunikaty zamieszczane będą na stronach:
Organizatora www.jsg.com.pl
Sponsora Tytularnego www.eljacht.pl
Stronie regat www.eljachtcup.pl

Górki Zachodnie, 14 lipca 2020

1 udział w odprawie mogą wziąć wyłącznie sternicy jachtów lub osoby przez nich upoważnione z zachowaniem przepisów pkt.19.a niniejszego ZoR
2 patrz przepis pkt.19.a niniejszego ZoR
3 brak potwierdzenia na Karcie przyjęcia do regat