Dla zawodników

Koniec zgłoszeń do regat Eljacht Cup 2019

Upłynął termin zgłaszania swojego uczestnictwa w regatach Eljacht Cup 2019. W szranki stanie ostatecznie 20 jachtów. Życzymy wspaniałej przygody i dobrej zabawy na morzu!

Eljacht Cup 2019 - lista jachtów zgłoszonych do startu

Bezpłatne wizy do obwodu kaliningradzkiego

Jak podają media, od 1 lipca 2019 r. obywatele 53 państw mogą aplikować o przyznanie elektronicznej wizy poprzez dedykowaną temu stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych, by odwiedzić obwód kaliningradzki. Wiza będzie ważna przez 30 dni od dnia jej uzyskania, ale należy się o nią postarać najwcześniej na 20 dni, a najpóźniej na cztery dni przed planowaną podróżą. Na jej podstawie można przebywać na terenie obwodu kaliningradzkiego przez osiem dni. Czy w związku z tym faktem tegoroczne regaty Eljacht Cup będą mogły odbyć się na tradycyjnej trasie do Kaliningradu? Taka możliwość jest aktualnie dyskutowana.

Więcej szczegółów na temat wiz można znaleźć pod linkami:
Rosja wprowadza bezpłatne e-wizy... [Onet.pl]
Od dziś bezpłatne e-wizy... [RMF24]

Komunikat 27.06.2019

Organizatorzy regat Eljacht Cup 2019: Jachtklub Stoczni Gdańskiej i Firma ELJACHT uznali, że opóźnianie przez uczestników regat podejmowania decyzji o udziale w regatach jest wyrazem braku poszanowania w odniesieniu do rywalizujących załóg oraz trudu ponoszonego przez podmioty organizujące regaty. Organizatorzy regat od jakiegoś czasu stosują różne chwyty mające przekonać potencjalnych uczestników do przestrzegania wyznaczonego terminu. Jest nim m.in. podwyższanie opłaty wpisowej odpowiednio do wartości przekroczenia terminu. Organizatorzy regat Eljacht Cup 2019 traktując takie metody za niewłaściwe, postanowili zachować się w bieżącym sezonie pryncypialnie i w sytuacji, gdy do 01.08.2019 (14 dni przed startem) nie zostaną złożone przez min.10 jachtów zgłoszenia do regat wraz z wniesieniem opłaty wpisowej, regaty zostaną odwołane. Ta zdecydowana postawa wynika z przekonania, iż odstępstwa od powyższej zasady czynione w latach poprzednich, nie odniosły oczekiwanego skutku. Szczegółowe zapisy organizacyjne regat ELJACHT CUP 2019 zawarte zostały w Zawiadomieniu o Regatach opublikowanym na stronach:

https://www.jsg.com.pl

https://www.eljacht.pl / http://www.eljachtcup.pl

https://zeglarski.info/kategorie/puchar-baltyku-poludniowego

 

Gdańsk, 08 lipca 2019

 

X Regaty Eljacht Cup 2019

Regaty Żeglarskie cyklu
Puchar Bałtyku Południowego 2019
Puchar Zatoki Gdańskiej 2019

MIEJSCE I TERMIN REGAT
Regaty zostaną rozegrane na wodach Zatoki Gdańskiej w terminie 16 - 18 sierpnia 2019 roku. Portem regat jest przystań GOS w Górkach Zachodnich.

ORGANIZATOR
Jachtklub Stoczni Gdańskiej
ul.Przełom 9 80-643 Gdańsk
tel. +58 3073115 fax. +58 3050658
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.jsg.com.pl

SPONSOR TYTULARNY
Eljacht

Sponsorzy: Northman, Sea Light, Raymarine, Browar Amber

Zawiadomienie o regatach:

Pliki do pobrania - regaty Eljacht Cup 2019:

Ważne informacje organizacyjne

1 PRZEPISY

1.1 W regatach obowiązywać będą przepisy:
- PRŻ WS 2017-2020
- Zasady organizacji regat żeglarskich PZŻ
- Systemu Wyrównawczego ORC
- Formuły KWR
- ORS WS 2018 App.B

2 REKLAMOWANIE

2.1 Obowiązuje Kodeks Reklamowania World Sailing. Zawodnicy i jachty mogą stosować reklamę bez ograniczeń.

2.2 Jachty mogą zostać zobowiązane do noszenia nośników reklamowych dostarczonych przez Organizatora.

3 WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA

3.1 W regatach może wziąć udział każdy jacht jednokadłubowy spełniający wymagania określone przepisami wymienionymi w pkt.1.1, zdolny do uprawiania żeglugi na akwenie niniejszych regat.

3.2 Regaty zostaną rozegrane w klasach: ORC, KWR, OPEN.

3.3 Jacht zostaje zgłoszony do regat na podstawie wypełnionego formularza zgłoszenia, po dokonaniu zapłaty opłaty wpisowej na dobro Organizatora regat.
a. Skuteczne doręczenie zgłoszenia do regat oraz dokonanie zapłaty opłaty wpisowej musi nastąpić w terminie do g.20.00 w czwartek 01 sierpnia 2019.1
b. Formularz zgłoszenia należy przesłać na adres e-Mail Organizatora regat.
c. Opłatę wpisową należy wpłacić w sposób wymieniony w pkt.5.2.
Ww. czynności można dokonać osobiście w biurze Organizatora.

3.4 Organizator wyklucza możliwość przyjęcia zgłoszenia po terminie wymienionym w pkt.3.3.a powyżej.

3.5 Składający zgłoszenie musi je osobiście potwierdzić w terminie wyznaczonym na dokonanie rejestracji jachtu, po dokonaniu wszelkich wymaganych czynności.

3.6 Ostatecznym potwierdzeniem przyjęcia i dopuszczenia jachtu do regat jest umieszczenie jego nazwy na liście startowej. Lista startowa zostanie opublikowana do g.20.00 w piątek 16 sierpnia 2019.

3.7 Regaty zostaną przeprowadzone wyłącznie w przypadku, gdy warunki wymienione w pkt.3.3 zostaną spełnione przez przynajmniej 10 jachtów łącznie we wszystkich klasach.

3.8 Lista zgłoszonych jachtów zostanie ogłoszona w terminie do g.20.00 w sobotę 03.08.2019.

3.9 W przypadku, gdy liczba zgłoszonych jachtów będzie mniejsza niż 10, regaty zostaną odwołane, a wpłacone opłaty wpisowe będą zwrócone w pełnej wysokości.

4 KLASYFIKACJA

4.1 Jacht może zostać sklasyfikowany wyłącznie w jednej z wymienionych klas.

4.2 Wyniki regat będą ujęte w klasyfikacjach cykli regat:
a. Pucharu Bałtyku Południowego 2019 - klasy ORC, KWR, OPEN
b. Pucharu Zatoki Gdańskiej 2019 - klasy ORC, KWR

4.3 W przypadku, gdy liczba zgłoszonych jachtów w klasie przekroczy 20, Organizator może ogłosić dla tej klasy dodatkowy podział klasyfikacyjny, dzielący klasę w zależności od wartości:
- współczynnika CDL w klasie ORC;
- współczynnika KWR w klasie KWR;
- długości całkowitej [Loa] w klasie OPEN.

5 OPŁATA WPISOWA

5.1 Opłata wpisowa do regat jest jednakowa dla wszystkich jachtów i wynosi 150,00 zł.

5.2 Opłatę wpisową do regat należy uiścić najpóźniej w terminie wymienionym w pkt.3.3.a, przelewem na rachunek bankowy numer: 58 1160 2202 0000 0000 6600 8939 lub gotówką w kasie Organizatora.

5.3 Opłata wpisowa może podlegać zwrotowi w przypadku określonym w pkt.3.9.

6 PROGRAM REGAT

6.1 Rejestracja, inspekcje pomiarowa i techniczna
piątek - 16 sierpnia 2019 godz. od g.10.00 do g.18.00 w porcie regat

6.2 Odprawa sterników
piątek - 16 sierpnia 2019 g.19.00 w porcie regat

6.3 Daty wyścigów

Jachty wszystkich klas startują jednocześnie (przepis może zostać zmieniony Instrukcją Żeglugi)

sobota - 17 sierpnia 2019 - wyścig I start g.10.00
- planowane jest przeprowadzenie 3 wyścigów
niedziela - 18 sierpnia 2019 - start do wyścigu g. 10.00
- planowane jest przeprowadzenie 2 wyścigów
- ceremonia zakończenia regat - do 2 h po zamknięciu linii mety wyścigu ostatniego

6.4 Planowany czas sygnału ostrzeżenia dla pierwszego wyścigu każdego dnia o g. 9.55

6.5 W niedzielę 19 sierpnia 2019 żaden sygnał ostrzeżenia nie zostanie podany po g.12.55.

7 POMIARY

7.1 Obowiązywać będą wyłącznie świadectwa pomiarowe wydane przed 12 sierpnia 2019 roku.

7.2 Każdy jacht musi spełniać wymogi przepisu 78.1 PRŻ

7.3 Każdy jacht zgłaszający wolę ujęcia w klasyfikacji Pucharu Bałtyku Południowego:
a. może zostać wezwany do poddania się przedstartowej inspekcji pomiarowej w zakresie weryfikacji zgodności aktualnego trymu pomiarowego z danymi wymienionymi w certyfikacie pomiarowym;
b. może zostać wezwany do poddania się przedstartowej inspekcji technicznej w zakresie sprawdzenia stanu wyposażenia w środki warunkujące bezpieczeństwo żeglugi;
c. może zostać poinformowany do środy 14 sierpnia 2019 o dokładnym terminie przeprowadzenia inspekcji pomiarowej i technicznej.

7.4 Rejestracja jachtu nie nastąpi i nie będzie on wpisany na listę startową, jeżeli w wyniku przeprowadzonej przedstartowej inspekcji pomiarowej lub technicznej nie uzyska on potwierdzenia spełniania obowiązujących wymogów.

7.5 Każdy jacht w terminie od ogłoszenia listy startowej, do zakończenia regat, może zostać poddany inspekcji z zakresu posiadanego wyposażenia warunkującego bezpieczeństwo żeglugi oraz zgodności trymu regatowego z danymi zawartymi w certyfikacie pomiarowym właściwym dla klasy, w której będzie klasyfikowany.

8 INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Instrukcja żeglugi będzie dostępna w siedzibie Organizatora w dniu 16 sierpnia 2019 od godz.10.00. Zostanie również opublikowana na stronie internetowej Organizatora.

9 MIEJSCOWOŚĆ

Portem regat jest przystań GOS w Gdańsku, Górkach Zachodnich ul. Przełom9.

10 TRASY

10.1 Wyścigi będą rozegrane na trasach na wiatr/z wiatrem (up&down) lub o kształcie wieloboku.

10.2 Rodzaj tras poszczególnych wyścigów określi Instrukcja Żeglugi.

10.3 Znakami trasy będą boje pneumatyczne lub stałe znaki nawigacyjne.

10.4 Załącznik nr 1 prezentuje usytuowanie stałych znaków nawigacyjnych na akwenie regat.

11 SYSTEM KAR

11.1 Jacht, który złamał przepis cz.II PRŻ, może przyjąć karę jednego obrotu (jeden zwrot przez sztag i jeden zwrot przez rufę). Ten przepis zmienia przepis 44.1 PRŻ.

11.2 Nie będzie stosowana kara punktowa. Ten przepis zmienia przepis 44.3 PRŻ.

12 PUNKTACJA

12.1 Obowiązujący system punktacji - Low Point Scoring.

12.2.a. Jeden wyścig musi zostać rozegrany, aby regaty zostały uznane za przeprowadzone.
b. Wynikiem jachtu będzie suma jego punktów za wszystkie wyścigi.
c. Rezultat najgorszego wyścigu będzie odrzucony w przypadku, gdy rozegrane zostaną przynajmniej 4 wyścigi.

13 OGRANICZENIA

13.1 Jachty nie mogą być wyciągane z wody podczas regat bez uprzedniej pisemnej zgody komisji regatowej i na warunkach tam określonych.

13.2 W pobliżu jachtów od g.10.00 w piątek 16 sierpnia 2019 do końca regat nie wolno używać sprzętu do oddychania pod wodą i plastikowych basenów lub im podobnych.

14 KOMUNIKACJA RADIOWA

a. Z wyjątkiem, gdy jest w niebezpieczeństwie jachtowi nie wolno nadawać przez radio lub otrzymywać komunikatów radiowych oraz przesyłać danych niedostępnych dla wszystkich jachtów. Ograniczenie to obejmuje również telefony komórkowe.
b. Komisja Sędziowska nie będzie zobowiązana do przekazywania komunikatów radiowych dotyczących procedury startowej.

15 NAGRODY

Zostaną przyznane następujące nagrody:
- Puchar Eljacht dla zwycięskiego jachtu w każdej z klasyfikowanych grup;
- pozostałą pulę nagród określi regulamin nagród.

16 ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Patrz przepis 4 PRŻ Decyzja o uczestnictwie w wyścigu. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub utratę zdrowia lub śmierć osób, wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.

17 PRAWO DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat, członkowie załogi zgłaszanego jachtu wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie swoich wizerunków przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

18 UBEZPIECZENIE

Każdy jacht uczestniczący musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej do minimalnej sumy 1,5 mln € na okres regat lub im równoważny.

19 DODATKOWE INFORMACJE

a. Postój jachtów w porcie regat jest darmowy od g.18.00 w czwartek 15 sierpnia 2019 do g.10.00 w poniedziałek 19 sierpnia 2019.
b. Komandor regat - Andrzej Szrubkowski
mob. 501373733
c. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Biurem Organizatora:
Jarosław Bukowski e-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. mob. 501186639
Aktualne informacje i komunikaty zamieszczane będą na stronach:
Organizatora www.jsg.com.pl
Sponsora Tytularnego www.eljacht.pl i www.eljachtcup.pl

 

1 patrz Komunikat Organizatora z dn.08.07.2019

 

Górki Zachodnie, 27 czerwca 2019

STRONA GŁÓWNA  |  SPONSORZY I PARTNERZY  |  REGATY - INFORMACJE  |  GALERIA  |  ARCHIWUM  |  NEWSLETTER | KONTAKT  |  FACEBOOK