Program regat

Eljacht Cup 2020 przed startem...

PROGRAM REGAT

6.1 Rejestracja, inspekcje pomiarowa i OSR
piątek - 14 sierpnia 2020 godz. od g.10.00 do g.18.00 w porcie regat

6.2 Odprawa sterników 1
piątek - 14 sierpnia 2020 g.19.00 w porcie regat

6.3 Daty wyścigów
Jachty wszystkich klas startują jednocześnie (przepis może zostać zmieniony Instrukcją Żeglugi)

sobota - 15 sierpnia 2020 - wyścig I start g.10.00
- planowane jest przeprowadzenie 3 wyścigów
niedziela - 16 sierpnia 2020 - start do wyścigu g. 10.00
- planowane jest przeprowadzenie 2 wyścigów
- ceremonia zakończenia regat2 - do 3 h po zamknięciu linii mety wyścigu ostatniego

6.4 Planowany czas sygnału ostrzeżenia dla pierwszego wyścigu każdego dnia o g. 09.55.

6.5 W niedzielę 16 sierpnia 2020 żaden sygnał ostrzeżenia nie zostanie podany po g.12.55.

1 udział w odprawie mogą wziąć wyłącznie sternicy jachtów lub osoby przez nich upoważnione z zachowaniem przepisów pkt.19.a niniejszego ZoR
2 patrz przepis pkt.19.a Zawiadomienia o Regatach