Dla zawodników

Zawiadomienie o regatach:

Pliki do pobrania - regaty Eljacht Cup 2017:

Międzynarodowe Regaty Żeglarskie Eljacht Cup 2017

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

1. MIEJSCE I TERMIN REGAT
Regaty zostaną rozegrane na wodach Zatoki Gdańskiej w terminie 17-18 czerwca 2017 roku. Portem regat jest przystań w Górkach Zachodnich.

2. ORGANIZATOR
Jachtklub Stoczni Gdańskiej
ul. Przełom 9 80-643 Gdańsk
tel. +58 3073115 fax. +58 3050658
e-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.jachtklub.nsm.pl

3. SPONSOR TYTULARNY
Eljacht

4. Regaty Eljacht Cup 2016 stanowią część cyklu:
Puchar Bałtyku Południowego 2016
Puchar Zatoki Gdańskiej 2015

 

Ważne informacje organizacyjne

1 PRZEPISY

1.1 W regatach obowiązywać będą Przepisy Regatowe Żeglarstwa 2017-2020.

1.2 Nie obowiązują „Zasady organizacji żeglarskich regat sportowych w klasach amatorskich nie objętych systemem rywalizacji sportowej Polskiego Związku Żeglarskiego” (uchwała nr 20/Z/XXXVII Zarządu PZŻ z dn.11.06.2013 ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 63/Z/XXXVII zarządu PZŻ z dn.22.10.2013).

2 REKLAMOWANIE

Wymagane będzie od jachtów, aby nosiły reklamy wybrane i dostarczone przez organizatora.

3 UPRAWNIENIA I ZGŁOSZENIA

3.1 Regaty są otwarte dla wszystkich jachtów jednokadłubowych zdolnych do uprawiania żeglugi na akwenie rozgrywania regat.

3.2 Regaty zostaną rozegrane w grupach: ORC, KWR, OPEN.

3.3 Uprawnione jachty mogą się zgłosić poprzez wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go na adres e-Mail Organizatora Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub doręczenie go do siedziby Organizatora - ul.Przełom 9; 80-643 Gdańsk w terminie do godz. 14.00 16 czerwca 2017 roku;

4 KLASYFIKACJA

4.1 Regaty będą klasyfikowane w cyklu regat Pucharu Bałtyku Południowego 2017 i Pucharu Zatoki Gdańskiej 2017 z zastosowaniem przepisów regulaminów ww. klasyfikacji.

4.2 Jachty będą klasyfikowane w grupach: ORC, KWR, OPEN.

4.3 Każdy jacht będzie klasyfikowany oficjalnie wyłącznie w jednej grupie.

4.4 W przypadku, gdy liczba zgłoszonych jachtów w grupie przekroczy 20, Organizator może ogłosić dla tej grupy dodatkowy podział klasyfikacyjny, dzielący grupę w zależności od wartości:
- współczynnika CDL w grupie ORC;
- współczynnika WG1 w grupie KWR;
- długości całkowitej [Loa] w grupie OPEN.

5 OPŁATA WPISOWA

5.1 Opłata wpisowa do regat wynosi 150,- zł.

5.2 Opłatę wpisową do regat należy uiścić najpóźniej w terminie złożenia zgłoszenia do regat przelewem na rachunek bankowy numer: 58 1160 2202 0000 0000 6600 8939 lub gotówką w kasie Organizatora.

6 PROGRAM REGAT

6.1 Rejestracja jachtów:
16 czerwca 2017 godz. od 14.00 do 20.00 w siedzibie Organizatora. W dniu rejestracji należy przedłożyć polisę ubezpieczenia OC i uzupełnić zgłoszenie do regat.

6.2 Odprawa sterników 16 czerwca 2017 godz. 20.30

6.3 Terminy wyścigów

Odrębny start poszczególnych grup jest dopuszczalny.

Data wyścig I wyścig II
17 czerwca 2017 10.00 15’ po zamknięciu linii mety wyścigu I
18 czerwca 2017 wyścig III  
  10.00 15’ po zamknięciu linii mety wyścigu III
  ceremonia zakończenia regat
do 3 godz. po zamknięciu linii mety wyścigu w dniu 18.06.2017

6.4 Planowany czas sygnału ostrzeżenia dla pierwszego wyścigu każdego dnia o godz. 09.55.

6.5 Żaden sygnał ostrzeżenia w dniu 18 czerwca 2017 roku nie będzie podany po godz.12.55.

7 POMIARY

7.1 Żadne świadectwo pomiarowe wydane po 10 czerwca 2017 roku nie będzie uznane za aktualne.

7.2 Każdy jacht od terminu przyjęcia zgłoszenia, do 1 godz. po zamknięciu linii mety ostatniego, rozegranego wyścigu regat, może zostać wezwany do poddania się inspekcji w następującym zakresie:
a. sprawdzenie zgodności trymu regatowego z danymi zawartymi w świadectwie pomiarowym;
b. sprawdzenie wyposażenia warunkującego bezpieczeństwo żeglugi2

8 INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Instrukcja żeglugi będzie dostępna w siedzibie Organizatora od dnia 16 czerwca 2017 godz.14.00

9 MIEJSCOWOŚĆ

9.1 Portem regat jest przystań GOS w Gdańsku, Górkach Zachodnich ul. Przełom9.

9.2 Załącznik nr 1 pokazuje usytuowanie akwenów regatowych.

10 TRASY

Wyścigi będą rozegrane na trasach:

10.1 up&down lub trójkąt oznaczonych pławami pneumatycznymi,

10.2 wyznaczonych stałymi znakami nawigacyjnymi,

10.3 załącznik nr 2 zawiera rysunki tras poszczególnych wyścigów.

11 SYSTEM KAR

11.1 Nie będzie stosowana Kara Punktowa (przepis 44.3).

12 PUNKTACJA

12.1 Obowiązuje następujący system punktacji: Low Point Scoring.

12.2 a. Jeden wyścig musi zostać rozegrany, aby regaty zostały uznane za przeprowadzone.

12.2 b. Wynikiem jachtu będzie suma zdobytych punktów we wszystkich wyścigach.

12.2 c. Rezultat żadnego wyścigu nie będzie odrzucony.

13 OGRANICZENIA W WYCIĄGANIU Z WODY

Jachty nie mogą być wyciągane z wody podczas regat bez uprzedniej pisemnej zgody komisji regatowej i na warunkach tam określonych.

14 SPRZĘT DO NURKOWANIA I PLASTIKOWE BASENY

W pobliżu jachtów kilowych, od sygnału przygotowania pierwszego wyścigu do końca regat nie wolno używać sprzętu do oddychania pod wodą i plastikowych basenów lub im podobnych.

15 KOMUNIKACJA RADIOWA

a. Z wyjątkiem, gdy jest w niebezpieczeństwie jachtowi nie wolno, ani nadawać przez radio, ani otrzymywać komunikatów radiowych oraz przesyłać danych niedostępnych dla wszystkich jachtów. Ograniczenie to obejmuje również telefony komórkowe.

b. Komisja Sędziowska nie będzie zobowiązana do przekazywania komunikatów radiowych dotyczących procedury startowej.

16 NAGRODY

Zostaną przyznane następujące nagrody:
- Puchar Eljacht dla zwycięskiego jachtu w każdej z klasyfikowanych grup;
- pozostałą pulę nagród określi regulamin nagród ogłoszony w terminie zamknięcia listy startowej.

17 ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

ZZawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Patrz PRŻ cz.1 pkt.4 - Decyzja o uczestnictwie w wyścigu. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób lub śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.

18 PRAWO DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat, członkowie załogi zgłaszanego jachtu wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie swoich wizerunków przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

19 UBEZPIECZENIE

Każdy jacht uczestniczący musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej do minimalnej sumy 50.000,- PLN na okres regat lub im równoważny.

20 DODATKOWE INFORMACJE

Dla uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Biurem Organizatora:
Jarosław Bukowski e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., mob. 501186639
Andrzej Szrubkowski e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., mob. 501373733
Aktualne informacje i komunikaty zamieszczane są na stronach Organizatora i Sponsora Tytularnego.

 

Górki Zachodnie, 8 maja 2017

 

2 obowiązywać będzie wykaz wyposażenia zatwierdzony przez Pomorski Związek Żeglarski przed 31 maja 2017

STRONA GŁÓWNA  |  SPONSORZY I PARTNERZY  |  REGATY - INFORMACJE  |  GALERIA  |  ARCHIWUM  |  NEWSLETTER | KONTAKT  |  FACEBOOK