Dla zawodników

IX Regaty Eljacht Cup 2018

Trzeci weekend sierpnia będzie okazją do rywalizacji na wodach Zatoki Gdańskiej w ramach IX Regat Eljacht Cup 2018. Regaty odbędą się w terminie 17-19 sierpnia 2018 i są klasyfikowane w cyklach regatowych Pucharu Bałtyku Południowego oraz Pucharu Zatoki Gdańskiej. Regaty zostaną rozegrane na Zatoce Gdańskiej w rejonie Górek Zachodnich.

Organizatorzy zapraszają do udziału zarówno doświadczonych żeglarzy, jak też załogi początkujące w regatowych zmaganiach. Celem regat jest promowanie żeglarstwa oraz utrwalanie wśród uczestników pasji do żeglowania. Mniej doświadczeni żeglarze będą mieli okazję do sprawdzenia swoich umiejętności w konfrontacji z żeglarzami o bogatym dorobku regatowym.

W przeddzień regat piątek, 17 sierpnia prowadzona będzie rejestracja załóg, które w terminie do 11 sierpnia zgłosiły chęć udziału w regatach. Jachty przed wpisaniem na listę startową poddane zostaną inspekcji w zakresie zgodności trymu regatowego z danymi aktualnych świadectw pomiarowych klasy oraz wyposażenia warunkującego bezpieczeństwo żeglugi.

Start do regat, rozpocznie się w sobotnie przedpołudnie na trasie zamkniętej up&down. Pierwszy wyścig wystartuje o g.11.00 i potrwa ok.1,5 godziny. Rozpoczęcie drugiego wyścigu planowane jest na g.13.00. Ten wyścig rozegrany zostanie na trasie otwartej i będzie mieć długość kilkunastu mil. Przebycie trasy zajmie najszybszym jachtom w warunkach sprzyjającego wiatru ok. 4 godzin. Sobota zostanie zakończona spotkaniem żeglarskim na przystani Gdańskiego Ośrodka Sportu w Górkach Zachodnich, będącej portem regat. Jak zwykle po rozegraniu większości zaplanowanych wyścigów podsumowywane będą wydarzenia zmagań minionego dnia szacowane szanse na osiągnięcie zwycięstwa, które zależeć będzie ostatecznie od wyniku wyścigu niedzielnego. Trzeci, ostatni z wyścigów wystartuje w niedzielę 19 sierpnia na trasie up&down dłuższej od wyścigu pierwszego, bo mającego potrwać 2-2,5 godziny. Jachty będą klasyfikowane w trzech klasach ORC, KWR i OPEN. Zwycięskie załogi zostaną nagrodzone pucharami ufundowanymi przez sponsora tytularnego regat F-mę ELJACHT w Gdańsku, a wśród uczestniczących załóg rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów regat: Raymarine, Northman, SEA Light, Mastervolt, Polskie Jachty, Browar Amber.

Ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów oraz losowanie nagród nastąpi w niedzielę, 19 sierpnia w porcie regat. Rozpoczęcie uroczystości planowane jest o godz.15.00. Załogom przez cały czas będzie towarzyszyć ekipa reporterska, która zadba o profesjonalne udokumentowanie przebiegu regat.

- Jesteśmy przekonani, że regaty Eljacht Cup będą okazją do mile spędzonego weekendu, połączonego z dodatkowymi atrakcjami oraz dużą dawką sportowej rywalizacji. Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie – informuje Tomasz Jankowski z firmy Eljacht, sponsora tytularnego regat Eljacht Cup.

Organizator: Jachtklub Stoczni Gdańskiej

Więcej informacji na stronach regat:
www.jsg.com.pl
www.eljachtcup.pl

 

Zawiadomienie o regatach:

Pliki do pobrania - regaty Eljacht Cup 2018:

 

Od Organizatora

Zarząd Jachtklubu Stoczni Gdańskiej, będąc Organizatorem regat Eljacht Cup pragnie zapewnić, że prowadząc działalność żeglarską, ze szczególnym zaangażowaniem przystępuje corocznie do przeprowadzenia regat wchodzących w skład kalendarza Pomorskiego Związku Żeglarskiego. Owo zaangażowanie powoduje konieczność zwracanie bacznej uwagi na okoliczności mające wpływ na poziom regat rozgrywanych na Zatoce Gdańskiej.

Podjęte w ostatnich latach przez PoZŻ starania o wdrożenie standardów zbliżających nasze żeglarstwo do przyzwoitego poziomu europejskiego, odbierane są przez uczestników regat w sposób niejednoznacznie wskazujący na zrozumienie przyczyn dla których podejmowane są te próby. Będąc zdecydowanymi zwolennikami wprowadzanych zmian, zawarliśmy w Zawiadomieniu o Regatach Eljacht Cup 2018 przepisy dotyczące obowiązku wcześniejszego deklarowania chęci udziału w regatach oraz zapowiedź zamiaru przeprowadzenia przedstartowych inspekcji pomiarowych jachtów w zakresie zgodności trymu regatowego jachtów z danymi certyfikatów pomiarowych. Nowością są też inspekcje techniczne mające na celu zobowiązanie armatorów do wyposażenia jachtów w środki warunkujące bezpieczeństwo żeglugi.

Wprowadzone wymaganie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) jachtu do kwoty 1,5 mln € wydaje się być nadmierne w odniesieniu do dotychczas obowiązującego. Jednak z uwagi na dostępną ofertę uzyskania takowego ubezpieczenia w cenie porównywalnej do dotychczas gwarantujących asekurację na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych, kwota 1,5 mln € nie jest z całą pewnością przesadzona przy możliwej przecież konieczności ponoszenia odpowiedzialności za straty np. z zakresu trwałej utraty zdrowia.

Wszystkie powyżej omówione wymagania mają głównie na względzie zapewnienie uczestnikom regat maksymalnej satysfakcji z regatowej rywalizacji, a Organizatorowi zadowolenia ze spełnienia oczekiwań uczestników regat.

Życząc zadowolenia z osiągniętego wyniku, a także dobrej zabawy, zapraszamy do udziału w Eljacht Cup 2018, zwracając uwagę na konieczność wysłania zgłoszenia do regat przed 11 sierpnia 2018. Polecamy w tym celu stronę Jachtklubu - www.jsg.com.pl

Górki Zachodnie, 07.07.2018
Jachtklub Stoczni Gdańskiej

 

Międzynarodowe Regaty Żeglarskie Eljacht Cup 2018

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

1. MIEJSCE I TERMIN REGAT
Regaty zostaną rozegrane na wodach Zatoki Gdańskiej w terminie 17-19 sierpnia 2018 roku. Portem regat jest przystań GOS w Górkach Zachodnich.

2. ORGANIZATOR
Jachtklub Stoczni Gdańskiej
ul. Przełom 9 80-643 Gdańsk
tel. +58 3073115 fax. +58 3050658
e-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.jsg.com.pl

3. SPONSOR TYTULARNY
Eljacht
Sponsorzy: Northman, Sea Light, Raymarine, Browar Amber

4. Regaty Eljacht Cup 2018 stanowią część cyklu:
Puchar Bałtyku Południowego 2018
Puchar Zatoki Gdańskiej 2018

 

Ważne informacje organizacyjne

1 PRZEPISY

1.1 W regatach obowiązywać będą przepisy:
- PRŻ WS 2017-2020
- Zasady organizacji regat żeglarskich PZŻ
- Systemu Wyrównawczego ORC
- Formuły KWR
- WS OSR 2018 App.B

2 REKLAMOWANIE

2.1 Obowiązuje Kodeks Reklamowania World Sailing. Zawodnicy i jachty mogą stosować reklamę bez ograniczeń.

2.2 Jachty mogą zostać zobowiązane do noszenia nośników reklamowych dostarczonych przez Organizatora.

3 WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA

3.1 W regatach może wziąć udział każdy jacht jednokadłubowy spełniający wymagania określone przepisami wymienionymi w pkt.1.1, zdolny do uprawiania żeglugi na akwenie niniejszych regat.

3.2 Regaty zostaną rozegrane w klasach: ORC, KWR, OPEN.

3.3 Jacht zostaje zgłoszony do regat na podstawie zgłoszenia do regat po dokonaniu zapłaty opłaty wpisowej na dobro Organizatora regat.
a. Dla ważności zgłoszenia jego doręczenie oraz dokonanie zapłaty opłaty wpisowej powinno nastąpić w terminie do g.20.00 w sobotę 11 sierpnia 2018.
b. Formularz zgłoszenia należy przesłać na adres e-Mail Organizatora regat.
c. Opłatę wpisową należy wpłacić w sposób wymieniony w pkt.5.2.
Ww. czynności można dokonać osobiście w biurze portu regat.

3.4 Organizator dopuszcza możliwość przyjęcia zgłoszenia po terminie wymienionym w pkt.3.3 powyżej w nieprzekraczalnym terminie do g.12.00 w piątek 17 sierpnia 2018, po wniesieniu opłaty wpisowej w wysokości 200% opłaty wpisowej wymienionej w pkt.5.1 poniżej.

3.5 Składający zgłoszenie musi je osobiście potwierdzić w terminie wyznaczonym na dokonanie rejestracji jachtu, po dokonaniu wszelkich wymaganych czynności.

3.6 Ostatecznym potwierdzeniem przyjęcia i dopuszczenia jachtu do regat jest umieszczenie jego nazwy na liście startowej. Lista startowa zostanie opublikowana do g.20.00 w piątek 17 sierpnia 2018.

4 KLASYFIKACJA

4.1 Jacht może zostać sklasyfikowany wyłącznie w jednej z wymienionych klas.

4.2 Wyniki regat będą ujęte w klasyfikacjach cykli regat:
a. Pucharu Bałtyku Południowego 2018 - klasy ORC, KWR, OPEN
b. Pucharu Zatoki Gdańskiej 2018 - klasy ORC, KWR

4.3 W przypadku, gdy liczba zgłoszonych jachtów w klasie przekroczy 20, Organizator może ogłosić dla tej klasy dodatkowy podział klasyfikacyjny, dzielący klasę w zależności od wartości:
- współczynnika CDL w klasie ORC;
- współczynnika KWR w klasie KWR;
- długości całkowitej [Loa] w klasie OPEN.

5 OPŁATA WPISOWA

5.1 Opłata wpisowa do regat jest jednakowa dla wszystkich jachtów i wynosi 150,00 zł.

5.2 Opłatę wpisową do regat należy uiścić najpóźniej w terminie wymienionym w pkt.3.3.a lub pkt.3.4, przelewem na rachunek bankowy numer: 58 1160 2202 0000 0000 6600 8939 lub gotówką w kasie Organizatora.

5.3 Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

6 PROGRAM REGAT

6.1 Rejestracja, inspekcje pomiarowa i techniczna
piątek - 17 sierpnia 2018 godz. od g.10.00 do g.18.00 w porcie regat

6.2 Odprawa sterników
piątek - 17 sierpnia 2018 g.19.00 w porcie regat

6.3 Daty wyścigów

Jachty wszystkich klas startują jednocześnie (przepis może zostać zmieniony Instrukcją Żeglugi)

Data wyścig I wyścig II
sobota - 18 sierpnia 2018 start godz.11.00 start godz. 15’ po zamknięciu linii mety wyścigu I
niedziela - 19 sierpnia 2018 wyścig III  
  start godz. 11.00 15’ po zamknięciu linii mety wyścigu III
  ceremonia zakończenia regat
do 3 godz. po zamknięciu linii mety wyścigu III

6.4 Planowany czas sygnału ostrzeżenia dla pierwszego wyścigu każdego dnia o g. 10.55

6.5 W niedzielę 19 sierpnia 2018 żaden sygnał ostrzeżenia nie zostanie podany po g.12.55.

7 POMIARY

7.1 Obowiązywać będą wyłącznie świadectwa pomiarowe wydane przed 12 sierpnia 2018 roku.

7.2 Każdy jacht musi:
a. udokumentować ważność posiadanego świadectwa pomiarowego;
b. spełniać wymogi przepisu 78.1 PRŻ

7.3 Każdy jacht zgłaszający wolę ujęcia w klasyfikacji Pucharu Bałtyku Południowego:
a. może zostać wezwany do poddania się przedstartowej inspekcji pomiarowej w zakresie weryfikacji zgodności aktualnego trymu pomiarowego z danymi wymienionymi w świadectwie pomiarowym;
b. może zostać wezwany do poddania się przedstartowej inspekcji technicznej w zakresie sprawdzenia stanu wyposażenia w środki warunkujące bezpieczeństwo żeglugi;
c. może zostać poinformowany do środy 15 sierpnia 2018 o dokładnym terminie przeprowadzenia inspekcji pomiarowej i technicznej.

7.4 Zgłoszenie jachtu nie zostanie przyjęte i nie będzie on wpisany na listę startową, jeżeli w wyniku przeprowadzonej przedstartowej inspekcji pomiarowej lub technicznej nie uzyska on potwierdzenia spełnienia obowiązujących wymogów.

7.5 Każdy jacht w terminie od ogłoszenia listy startowej, do zakończenia regat, może zostać poddany inspekcji z zakresu posiadanego wyposażenia warunkującego bezpieczeństwo żeglugi oraz zgodności trymu regatowego z danymi zawartymi w świadectwie pomiarowym właściwym dla klasy, w której będzie klasyfikowany.

8 INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Instrukcja żeglugi będzie dostępna w siedzibie Organizatora w dniu 17 sierpnia 2018 od godz.10.00

9 MIEJSCOWOŚĆ

9.1 Portem regat jest przystań GOS w Gdańsku, Górkach Zachodnich ul. Przełom9.

9.2 Załącznik nr 1 pokazuje usytuowanie akwenów regatowych.

10 TRASY

10.1 Wyścigi będą rozegrane na trasach na wiatr/z wiatrem (up&down) lub o kształcie wieloboku.

10.2 Rodzaj tras poszczególnych wyścigów określi Instrukcja Żeglugi.

10.3 Znakami trasy będą boje pneumatyczne lub stałe znaki nawigacyjne.

11 SYSTEM KAR

11.1 Jacht, który złamał przepis cz.II PRŻ, może przyjąć karę jednego obrotu (jeden zwrot przez sztag i jeden zwrot przez rufę). Ten przepis zmienia przepis 44.1 PRŻ.

11.2 Nie będzie stosowana kara punktowa. Ten przepis zmienia przepis 44.3 PRŻ.

12 PUNKTACJA

12.1 Obowiązujący system punktacji - Low Point Scoring.

12.2.a. Jeden wyścig musi zostać rozegrany, aby regaty zostały uznane za przeprowadzone.
b. Wynikiem jachtu będzie suma jego punktów za wszystkie wyścigi.
c. Rezultat żadnego wyścigu nie będzie odrzucony.

13 OGRANICZENIA

13.1 Jachty nie mogą być wyciągane z wody podczas regat bez uprzedniej pisemnej zgody komisji regatowej i na warunkach tam określonych.

13.2 W pobliżu jachtów od g.1000 w piątek 17 sierpnia 2018 do końca regat nie wolno używać sprzętu do oddychania pod wodą i plastikowych basenów lub im podobnych.

14 KOMUNIKACJA RADIOWA

a. Z wyjątkiem, gdy jest w niebezpieczeństwie jachtowi nie wolno nadawać przez radio lub otrzymywać komunikatów radiowych oraz przesyłać danych niedostępnych dla wszystkich jachtów. Ograniczenie to obejmuje również telefony komórkowe.

b. Komisja Sędziowska nie będzie zobowiązana do przekazywania komunikatów radiowych dotyczących procedury startowej.

15 NAGRODY

Zostaną przyznane następujące nagrody:
- Puchar Eljacht dla zwycięskiego jachtu w każdej z klasyfikowanych grup;
- pozostałą pulę nagród określi regulamin nagródj.

16 ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Patrz przepis 4 PRŻ Decyzja o uczestnictwie w wyścigu. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub utratę zdrowia lub śmierć osób, wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.

17 PRAWO DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat, członkowie załogi zgłaszanego jachtu wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie swoich wizerunków przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

18 UBEZPIECZENIE

Każdy jacht uczestniczący musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej do minimalnej sumy 1,5 mln € na okres regat lub im równoważny.

19 DODATKOWE INFORMACJE

a. Postój jachtów w porcie regat jest darmowy od g.18.00 w czwartek 16 sierpnia 2018 do g.10.00 w poniedziałek 20 sierpnia 2018.
b. Komandorem regat jest Andrzej Szrubkowski
e-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. mob. 501373733
c. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Biurem Organizatora:
Jarosław Bukowski e-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. mob. 501186639
Aktualne informacje i komunikaty zamieszczane będą na stronach:
Organizatora www.jsg.com.pl
Sponsora Tytularnego www.eljacht.pl i www.eljachtcup.pl

 

Górki Zachodnie, 7 lipca 2018

STRONA GŁÓWNA  |  SPONSORZY I PARTNERZY  |  REGATY - INFORMACJE  |  GALERIA  |  ARCHIWUM  |  NEWSLETTER | KONTAKT  |  FACEBOOK